Probrané učivo - 3. ročník

 

 

14. - 18. ledna

ČESKÝ JAZYK - 40 - 49

                       - prac. sešit str. 29 - 35

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB 27

                              - AB str. 23
 

MATEMATIKA - uč. str. 43 - 48

                      - prac. sešit str. 33 - do konce + 2. díl str. 3 - 5

 

ČTENÍ - čítanka str. 52 - 62

 

 

PSANÍ - písanka str. 23 - 28     

10. - 14. prosince

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 38 - 39

                       - prac. sešit str. 24 - 28

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 26 

                              - AB str. 20 - 22
 

MATEMATIKA - uč. str. 41 - 42

                      - prac. sešit str. 29 + 32

 

ČTENÍ - čítanka str. 48 - 51

 

 
PSANÍ - písanka str. 22     

3. - 7. prosince

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 35 - 37

                       - prac. sešit str. 23

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 23 - 25

                              - AB str. 19
 

MATEMATIKA - uč. str. 40

                      - prac. sešit str. 27 - 28

 

ČTENÍ - čítanka str. 43 - 47

 

 
PSANÍ - písanka str. 20 - 21         
 

26. - 30. listopadu

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 31 - 34

 

                       - prac. sešit str. 22 - 23

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 22 

                              - AB str. 18
 

MATEMATIKA - uč. str. 39 - 40

                      - prac. sešit str. 26

 

ČTENÍ - čítanka str. 40 - 42

 

 
PSANÍ - písanka str. 19
 

12. - 23. listopadu

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 28 - 30

                       - prac. sešit str. 18 - 21

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 16 - 21

                              - AB str. 18
 

MATEMATIKA - uč. str. 34 - 38

                      - prac. sešit str. 24 - 25

 

ČTENÍ - čítanka str. 33 - 39

 

 
PSANÍ - písanka str. 16 - 18

 

5. - 9. listopadu

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 21 - 27

                       - prac. sešit str. 14 - 17

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 12 - 15

                              - AB str. 13 - 17
 

MATEMATIKA - uč. str. 30 - 33

                      - prac. sešit str. 20 - 23

 

ČTENÍ - čítanka str. 27 - 33

 

 
PSANÍ - písanka str. 13 - 15      

22. - 26. října

 

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 19 - 20

                       - prac. sešit str. 13

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 11

                              - AB str. 12
 

MATEMATIKA - uč. str. 26 - 29

                      - prac. sešit str. 18 - 19

 

ČTENÍ - čítanka str. 24 - 26

 

 
PSANÍ - písanka str. 11 - 12         

 

15. - 19. října

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 17 - 18

                       - prac. sešit str. 11 - 12

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 10

                              - AB str. 10 - 11
 

MATEMATIKA - uč. str. 22 - 25

                      - prac. sešit str. 16 - 17

 

ČTENÍ - čítanka str. 20 - 23

 

 
PSANÍ - písanka str. 10          
 

 

 

8. - 12. října

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 14 - 16

                       - prac. sešit str. 9 - 10

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 9, 11

                              - AB str. 8 - 9
 

MATEMATIKA - uč. str. 19 - 21

                      - prac. sešit str. 11 - 15

 

ČTENÍ - čítanka str. 17 - 19

 

 
PSANÍ - písanka str. 8 - 9           

 

1. - 5. října

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 12 - 13

                       - prac. sešit str. 7 - 8

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 7

                              - AB str. 6 - 7
 

MATEMATIKA - uč. str. 16 - 18

                      - prac. sešit str. 9 - 10

 

ČTENÍ - čítanka str. 14 - 16

 

 
PSANÍ - písanka str. 7           

 

 

24. - 28. září

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 11

                       - prac. sešit str. 6

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 7

                              - AB str. 5
 

MATEMATIKA - uč. str. 12 - 15

                      - prac. sešit str. 8

 

ČTENÍ - čítanka str. 11 - 13

 

 
PSANÍ - písanka str. 5 - 6          

 

 

17. - 21. září

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 4 - 10

                       - prac. sešit str. 2 - 5

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 4 - 6

                              - AB str. 2 - 4
 

MATEMATIKA - uč. str. 5 - 11

                      - prac. sešit str. 3 - 7

 

ČTENÍ - čítanka str. 4 - 10

 

 
PSANÍ - písanka str. 1 - 4           

 

 

 

 

3. - 7. prosince

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 35 - 37

                       - prac. sešit str. 23

 

ANGLICKÝ JAZYK  - PB str. 23 - 25

                              - AB str. 19
 

MATEMATIKA - uč. str. 40

                      - prac. sešit str. 27 - 28

 

ČTENÍ - čítanka str. 43 - 47

 

 
PSANÍ - písanka str. 20 - 21